Wat is een beursvloer?

Op de Beursvloer Zederik wordt niet gehandeld in geld, maar in maatschappelijke behoeftes. Wat de één over heeft of graag wil aanbieden, is voor de ander heel gewenst;

  • Uw oude computers in ruil voor een hele zaterdag vrachtwagens wassen door een maatschappelijke instelling.
  • Uw medewerkers schilderen een clubhuis in ruil voor de verzorging van een kerstdiner door een vereniging.
  • Uw medewerkers zetten hun expertise in voor een sportclub met als tegenprestatie de organisatie van een bedrijfssporttoernooi.

Een paar voorbeelden, die oneindig uit te breiden zijn. De Beursvloer Zederik biedt een invulling aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, die verrassende contacten en samenwerkingsverbanden oplevert tussen bedrijven en organisaties. Het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven werken samen aan een Zederikse samenleving waar mensen elkaar weten te vinden. Dit heeft ook op de langere termijn het effect dat er meer tot stand wordt gebracht, zakelijk en maatschappelijk. Winst voor iedereen, dus.