Maatschappelijke organisaties

Tips voor maatschappelijke organisaties

Uw vraag concreet en helder

  • Vraag duidelijk en kort omschrijven (dienst, product, mensen).
  • Haalbaarheid: hou het kort, krachtig en duidelijk, daardoor haalbaar en inzichtelijk.
  • Eenmalig of herhaling/duurzaamheid: omschrijf of het gaat om een eenmalig project of een herhaling/duurzaam project. Zorg dat dit duidelijk in de vraag naar voren komt.
  • Tijdslimiet: stel een termijn vast m.b.t. realiseren van uw deal.
  • Verwachting: omschrijf wat uw verwachting is van het bedrijfsleven en uw tegenprestatie voor de duur van het project, maar eventueel ook voor de toekomst.

Vervolg – Evalueren

  • Afspraak vast leggen, ook binnen uw organisatie: zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de match zodat ieder die er mee gemoeid is zich kan voorbereiden. Maak een plan.
  • Volg uw deal binnen 3 weken op: neem binnen 3 weken contact op met het bedrijfsleven waar een deal mee is afgesloten. Maak een afspraak wanneer de deal plaats gaat vinden. Blijf in contact en kom afspraken na. Zo creëert u goodwill voor de volgende jaren.
  • Contact: zorg dat u in contact blijft met uw match/bedrijfsleven, neem zelf het initiatief. Maak afspraken, nodig uw match uit om uw organisatie nader te leren kennen. Ga kennis maken met de mensen achter de schermen van uw match.
Enthousiasme: uw enthousiasme is nodig om het bedrijfsleven te overtuigen dat de match gewaardeerd wordt. Vergeet niet te bedanken voor de match, tijdens de uitvoering en na afloop.