Veelgestelde vragen

Zit uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Waar en wanneer wordt de Beursvloer gehouden?
Op donderdag 22 maart 2018 van 17.30 tot 19.00 uur. Locatie: De Linde, Meerkerk. 

Hoe kunnen wij ons inschrijven voor de Beursvloer?
Via het inschrijfformulier op onze website. Aanmelden dient tijdig te gebeuren. 

Zijn er kosten verbonden aan deelname aan de Beursvloer?
Deelname aan de Beursvloer is kosteloos. Vooraf inschrijven is een must. 

Waaraan moet een inschrijving voldoen?
 Alle deelnemers zijn verplicht om bij inschrijving van de Beursvloer tenminste één vraag/aanbod in te dienen. Maatschappelijke organisaties maken vraag en tegenprestatie bekend. Bijvoorbeeld een teambuilding in het bos organiseren, het organiseren van een excursie, een taart voor het bedrijf, vermelding bedrijfslogo in diverse uitingen. Bedrijven beschrijven zo concreet mogelijk hun aanbod. 

Wat wordt onder een maatschappelijke organisatie verstaan?
Onder een maatschappelijke organisatie wordt verstaan: een non-profit organisatie met een maatschappelijke functie, zoals een club, een vereniging of stichting, maar ook een school of zorginstelling. 

Waarom zou ons bedrijf zich aanmelden voor de Beursvloer?
U geeft invulling aan uw maatschappelijke betrokkenheid. Aanboren van nieuwe markten en netwerken. 

Wat is de winst voor onze maatschappelijke organisatie om deel te nemen aan de Beursvloer?
Nieuwe samenwerkingen van maatschappelijke organisaties onderling of met een bedrijf kan veel kennis opleveren. Op de Beursvloer ontmoeten de deelnemers in korte tijd veel potentiële partners en maken kennis met betrokken bedrijven die veel kunnen bieden. Zoals kennis en kunde, helpende handen, nieuwe netwerken, contacten met andere bedrijven, middelen, materialen, diensten en producten en nieuwe communicatiemiddelen.  

Wat kunnen wij als bedrijf aanbieden?
Dat kan bestaan uit een product of faciliteit (bijvoorbeeld: bouwmaterialen, computer, tuinmateriaal of drukwerk), maar net zo goed uit een dienst of kennis (bijvoorbeeld: vrijwilligers, hulp bij administratie, pr-advies, hulp bij een communicatieplan). 

Hoe werkt een Beursvloer?
Bedrijven en maatschappelijke organisaties die van tevoren zijn aangemeld, komen tijdens de Beursvloer zoveel mogelijk met elkaar in contact. Doelstelling is om in twee uur zoveel mogelijk matches tussen aanbieders en vragers te realiseren. Een week voorafgaand aan de Beursvloer ontvangen alle deelnemers een overzicht van vraag en aanbod, zodat iedereen zich kan voorbereiden en gericht zaken kan doen op de Beursvloer.